Nhúng bản đồ Quán cf sạc vào google map
Bước 1 truy cập quanquen.vn
Bước 2 chọn icon như hình
Bước 3 chọn nhúng vào web của tôi
Bước 4 tận hưởng bản đồ trên google đi đến đâu thấy quán sạc ở đó
👉Đối với Androi thì nhúng 1 lần là lưu trên google map
👉Đối với Iphone thì mỗi lần xài nhúng lại các bước trên hoặc vào google map có mục Đã Lưu để lấy map ra

Video Hướng Dẫn : Bấm Vào Xem