Sạc xe Tân Phong 24h

Caffe đen 15k

Caffe sữa 20k

Nước ngọt 20k

Bò húc 25k

Nước ép 25k

Trà trái cây 25k

Mì gói +2trứng +rau =15k

Mì gói +bò +rau 30k

Sạt xe điện 15k

Cb 1=30k(sạt +nước +tắm +võng)

Cb 2=40(sạt+nước+tắm+dường máy lạnh )

 

 

Liên hệ